Úkoly

Úkoly

Zpět

Splnil jsem všechny požadavky k dokončení úkolu, ale ten stále není splněný!

Ujistěte se, prosím, že jste zadání úkolu pročetli pečlivě. Spousta úkolů vyžaduje naplnění zadání specifickým způsobem. Jako například:


  • Dobuďte provincii se svou armádou. Což znamaná, že pokud provincii získáte pomocí vyjednávání, nebude její dobytí do úkolu započítáno! Nicméně, pokud kurzorem najedete na symbol "?", můžete se dozvědět o alternativním řešení! Stejně jako některé úkoly vyžadují získání oblastí pouze dobytím, některé vyžadují jejich získání výhradně vyjednáváním.
  • Získej oblast v provincii východně od jiné provincie. V tomto typu úkolu je potřeba se ujistit, že jste opravdu v požadované provincii. Úkoly odkazují na takovéto neprozkoumané provincie, tak nezapomeňte před bojem o oblast poslat své průzkumníky na východ!