Cechy a interakce s dalšími hráči

Cechy a interakce s dalšími hráči

Zpět

Zakladatel cechu je dlouho neaktivní. Co máme nyní dělat?

Ve chvíli, kdy bude zakladatel Vašeho cechu neaktivní po dobu 30 dní, přejdou práva zakladatele na hráče s nejvyšším rozsahem cechovních práv. Vezměte prosím v potaz, že není v silách herní podpory tento proces urychlit ani po této změně předat práva původnímu zakladateli po jeho případném návratu do hry.