Město a výstavba

Město a výstavba

Zpět

Nemůžu napojit dvouproudou silnici k jiné - čím to je?

Dvouproudé silnice jsou speciálním druhem silnic, který se používá v pokročilých městech a který má speciální podmínky pro stavbu křižovatek. Konkrétně - křižovatka může být postavena pouze ob jeden článek, ne na každý článek dvouproudé silnice. Myslete na to, když plánujete infrastrukturu svého města!

Mějte prosím na paměti i to, že dvouproudé silnice vždy potřebují přímé napojení na radnici, tudíž není možné spojit dvě dvouproudé silnice jednou obyčejnou. Některé budovy mohou pro svou funkčnost vyžadovat umístění u dvouproudé silnice. Jestli má budova takovéto požadavky můžete zjistit zobrazením informací o dané budově ve stavebním menu.

Výběr jazyka