Zboží, technologie a hra

Zboží, technologie a hra

Zpět

Jak je to se zbožím po dosažení Moderní doby? Co je to rafinované zboží?

Po dosažení Moderní doby rozlišujeme dva typy zboží: rafinované a nerafinované zboží. Od doby Zítra je to ještě zboží dvakrát rafinované.

Nerafinované zboží se vyrábí ve skladech za mince a zásoby.

K výrobě rafinovaného zboží je potřeba, kromě mincí a zásob, také určité nerafinované zboží. Výroba je podporována už existujícími nalezišti surovin na mapě. K výrobě dvakrát rafinovaného zboží je potřeba zboží jednou rafinované.