Události

Události

Zpět

Proč musím nyní čekat na nové úkoly?

Během událostí se setkáte s dvěma typy úkolů.

První typ úkolů můžete splnit okamžitě. Množství takových úkolů se liší událost od události, ale vždy se tyto úkoly objevují na samém začátku události.

Druhým typem úkolů jsou denní úkoly, a jak již naznačuje jejich pojmenování, každý úkol připadá na jeden den události. Jakmile splníte všechny za sebou jdoucí úkoly připravené k okamžitému plnění, nastoupí na řadu úkoly denní. Tudíž budete mít k dispozici jeden úkol denně, a pokud splníte úkol aktuálního data, tak budete muset čekat do dalšího dne na úkol nový.
Výběr jazyka