Cechovní bitvy

Cechovní bitvy

Zpět

Proč byl můj cech umístěn v této lize a jak můžeme postupovat?

Počáteční výpočty jsou založeny na počtu členů, aktivitě a úspěších v cechovních expedicích a v CvC za poslední dva týdny. Tento výpočet je pouze dočasný, stejně by nikdy nemohl odrážet konečné hodnocení cechu. Abychom se mohli odrazit, potřebujeme několik kol bitev, kdy už si ligový systém sám vše přirozeně započte a cechy roztřídí.

Každému cechu je přiřazena hodnota známá také jako "koeficient nasazení". Tato hodnota rozhoduje o přidělení ligy a vašeho cechovního bojiště, mohli byste se tak dostat do více soutěživé ligy, nebo do méně vyváženější, takže první kola bitev byste měli brát jako způsob „kalibrace“, kde by se měl váš cech nacházet.LeaguePoints range

Diamond901-1000
Platinum651-900

Gold351-650
Silver101-350
Copper0-100

Výběr jazyka