Zboží, technologie a hra

Zboží, technologie a hra

Zpět

Co jsou velkolepé budovy?

Velkolepé budovy jsou mimořádné stavby poskytující různé výhody. Nicméně jejich stavba je mnohem dražší než běžné budovy, ale poté může být pomocí výzkumných bodů zvyšována jejich úroveň. Čím vyšší úroveň, tím lepší poskytovaný bonus.

Ale pozor! Velkolepou budovu lze prodat stejně jako běžné budovy. Stane-li se tak, je možné velkolepou budovu postavit znovu.