Centrum zpráv a chat

Centrum zpráv a chat

Zpět

Jak opustím konverzaci?

Vcechovní kategorii nemůžete opustit zprávy, místo toho se můžete rozhodnout tyto konverzace skrýt. Zakladatelé cechů, vůdci a moderátoři mají právo tyto zprávy smazat.

V sociální kategorii můžete zprávy opustit kliknutím na koš na pravé straně konverzace.


Přímo ve zprávě můžete zprávu také opustit kliknutím na možnost „Opustit konverzaci“ v nabídce v levém horním rohu.

Výběr jazyka