Storslåede Bygninger

Storslåede Bygninger

Storslåede Bygninger

Boost fra min Storslåede bygning er forsvundet!

De fleste Storslåede Bygninger har et vist  antal "boosts", som nulstilles hver gang du høster den Storslåede bygning.

Hvis du allerede har brugt det antal vil boost ikke længere blive vist før du høster igen. For at se hvor mange boosts som du har tilbage kan du se på boost bjælken i højre side af spillet. Hvis du holder musen over det ønskede ikon kan du se hvor mange der er tilbage af dette. Når boostet er opbrugt, vil det ikke længere blive vist i boost bjælken.