Συντεχνίες

Συντεχνίες

Πίσω

Ο Ιδρυτής της συντεχνίας είναι ανενεργός. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα?

Αν ο ιδρυτής της συντεχνίας είναι ανενεργός για 30 ημέρες, ο παίκτης με την επόμενη μεγαλύτερη βαθμολογία στη συντεχνία θα γίνει αυτόματα ο νέος ιδρυτής. Να θυμάσαι ότι η Ομάδα Διαχείρισης δε θα έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία ή να αλλάξει τον ιδρυτή όταν θα έχει ήδη γίνει η νέα ανάθεση.

Επιλογή γλώσσας