Αγαθά, Τεχνολογίες και Παιχνίδι

Αγαθά, Τεχνολογίες και Παιχνίδι

Αγαθά,…

Δε μπορώ να ενώσω ένα δρόμο δύο λωρίδων με έναν άλλο, γιατί?

Οι δρόμοι με δύο λωρίδες είναι ένα ιδιαίτερο είδος δρόμων που χρησιμοποιούνται σε μεταγενέστερες πόλεις κι έχουν μερικές ιδιαιτερότητες στη δημιουργία διασταυρώσεων. Ειδικότερα, μία διασταύρωση μπορεί να γίνει κάθε δεύτερο κομμάτι δρόμου, και όχι σε κάθε κομμάτι ενός δρόμου με δύο λωρίδες. Να το θυμάσαι αυτό όταν σχεδιάζεις τη δομή της πόλης σου!

Παρακαλούμε να θυμάσαι επίσης ότι οι δρόμοι δύο λωρίδων απαιτούν πάντα απευθείας σύνδεση με το Δημαρχείο της πόλης, έτσι δεν είναι δυνατό να συνδέσεις ένα δρόμο δύο λωρίδων με έναν απλό δρόμο. Επιπλέον, μερικά κτίρια μπορεί να απαιτούν τη σύνδεση με δρόμο δύο λωρίδων για να λειτουργήσουν. Μπορείς να το δεις στις πληροφορίες του κτιρίου στο μενού κατασκευής.