Αναλώσιμα Αντικείμενα

Αναλώσιμα Αντικείμενα

Πίσω

Μόλις πήρα ένα σχέδιο. Σε τι είναι χρήσιμο?

Τα σχέδια είναι μέρος ενός σχεδίου κατασκευής το οποίο χρειάζεται για την κατασκευή των Μεγάλων Κτιρίων. Πριν μπορέσεις να ξεκινήσεις την κατασκευή ενός Μεγάλου Κτιρίου, χρειάζεται να συλλέξεις τα 9 μοναδικά σχέδια του Μεγάλου Κτιρίου για να ολοκληρώσεις όλο το πλάνο.

Επιλογή γλώσσας