Αγαθά, Τεχνολογίες και Παιχνίδι

Αγαθά, Τεχνολογίες και Παιχνίδι

Πίσω

Τι θα γίνει όταν η συντεχνία μου φτάσει στο επίπεδο 75?

Αυτή τη στιγμή το επίπεδο 75 είναι το ανώτερο που μπορεί να φτάσει μια συντεχνία. Στο μέλλον θα είναι διαθέσιμα περισσότερα επίπεδα.