Πόλη

Πόλη

Πόλη

Μπορώ να αποθηκεύσω κτίρια στην απογραφή?

Τα κτίρια που αποκτάς κατά τη διάρκεια των ειδικών εκδηλώσεων, αποθηκεύονται στην απογραφή σου μέχρι να τα τοποθετήσεις στην πόλη σου.

Μετά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ειδικό αντικείμενο "Αποθήκευση Κτιρίου" για να τοποθετήσεις πίσω στην απογραφή σου κτίρια εκδηλώσεων.

Αν δεν έχεις ακόμα το αντικείμενο αποθήκευσης, προσπάθησε να κερδίσεις ένα κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και προσφορών!