Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Κέντρο Μηνυμάτων και Chat

Πίσω

Πως αποχωρώ από μία συζήτηση?

Δε μπορείς να αποχωρήσεις από μια συζήτηση στην κατηγορία συντεχνία, αλλά αντί αυτού μπορείς να επιλέξεις να αποκρύψεις μια συζήτηση. Οι ιδρυτές, οι αρχηγοί και οι συντονιστές μπορούν επίσης να διαγράψουν μία συζήτηση.
Στην κοινωνική κατηγορία μπορείς να αποχωρήσεις από μία συζήτηση πατώντας στον κάδο ανακύκλωσης στη δεξιά πλευρά της συζήτησης.


Μέσα από τη συζήτηση, μπορείς επίσης να αποχωρήσεις πατώντας στο "Αποχώρηση από τη Συζήτηση" στο μενού στην επάνω αριστερή γωνίαΕπιλογή γλώσσας