Συντεχνίες και Αλληλεπιδράσεις με Άλλους Παίκτες

Συντεχνίες και Αλληλεπιδράσεις με Άλλους Παίκτες

Συντεχνίες…

Πόσες φορές την ημέρα μπορώ να λεηλατήσω την πόλη άλλου παίκτη?

Μπορείς να επιτεθείς σε έναν παίκτη μια φορά την ημέρα. Αφού νικήσεις τον αμυντικό στρατό του έχεις ακριβώς 24 ώρες για να λεηλατήσεις το κτίριο της επιλογής σου. Έπειτα πρέπει να περιμένεις να τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση των 24 ωρών για να μπορέσεις να επιτεθείς ξανά.