Artikkel

Jeg tror at en annen spiller bryter spillreglene. Hva gjør jeg?

Vennligst ta kontakt med oss og forklar hvorfor du tror reglene brytes. Vårt support team vil undersøke problemet. På grunn av personvern vil du ikke bli informert om resultatet av våre undersøkelser.