Klanslagmarker

Klanslagmarker

Tilbake

Hvorfor blir det så vanskelig å ta over en provins ?

Hver enkelt klan medlem vil bli påført "slitasje" på hver enkelt suksessfyllte krig eller forhandling Det vil øke ett nivå for hver gang du fullfører disse kriterer. Jo høyere slitasje, jo tøffere blir kampene/forhandlingene dine. Du kan sjekke mengden av slitasje ved å klikke på følgende symbol.:
Slitasjen blir restarted på daglig basis rundt midnatt  (server tid).
Velg språk