By

Hvordan får jeg mer befolkning?

Du kan øke din befolkning ved å bygge flere boligbygninger. Om du ikke har nok plass i din by, kan du prøve å forske på nye og bedre boligbygninger, og erstatte de du har med bedre boligbygninger.

Relaterte artikler
Velg språk