Missies

Missies

Terug

Tevredenheidsmissies - Opgeknapte gebouwen tellen niet mee voor deze missie

Sommige missies zullen van je verlangen dat je de tevredenheid van jouw stad verhoogt. Hou er echter rekening mee dat alleen de basiswaarde van een gebouw meetelt voor deze vereisten. Dat betekent dat de dubbele tevredenheid door het opknappen niet meetelt. Ook tevredenheid die wordt geleverd door het naast elkaar zetten van setgebouwen tellen hier niet voor mee.

Selecteer taal