Perły Architektury

Perły Architektury

Wróć

Moja Perła Architektury nie otrzymała kolejnego poziomu za plany!

Po wybudowaniu Perły Architektury kolejne zebrane komplety planów można wykorzystać do zwiększenia maksymalnego poziomu, który ta Perła może osiągnąć, jednak żeby Perła faktycznie znalazła się na wyższym poziomie niezbędne jest zainwestowanie w nią odpowiedniej ilości Punktów Rozwoju. Punkty Rozwoju w Perłę może inwestować zarówno jej właściciel, jak i Gracze z jego sąsiedztwa, z tej samej gildii lub jego znajomi.