Gildyjne Pola Chwały

Gildyjne Pola Chwały

Wróć

Moja gildia ukończyła Pole Chwały, ale została oznaczona jako nieaktywna, dlaczego?

Uczestnictwo w Gildyjnych Polach Chwały wymaga minimalnej aktywności. Jeśli system wykryje, że gildia nie była wystarczająco aktywna zostania wypisana z ligi i jej Gracze nie otrzymają nagród. Każda gildia musi wykonać przynajmniej 40 akcji (ukończonych walk lub negocjacji), aby zostać uznana za aktywną.

Jeśli jakiś Gracz opuści Gildię podczas Gildyjnych Pól Chwały, jego akcje zostaną odjęte z ilości akcji przeprowadzonych przez gildię. Jeśli w wyniku tego łączna ilość akcji spadnie poniżej 40, gildia zostanie uznana za nieaktywną.