Pravidlá hry, Problémy s inými hráčmi

Pravidlá hry, Problémy s inými hráčmi

Pravidlá hry, Problémy…

Verím, že niekto z hráčov porušuje pravidlá hry. Čo môžem spraviť?

Skontaktujte prosím hernú podporu a vysvetlite, prečo si myslíte, že daný hráč porušuje pravidlá hry. Herná podpora potom vaše nahlásenie preverí. Kvôli ochrane súkromia však neobdržíte žiadnu informáciu alebo potvrdenie o výsledku šetrenia.