Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Vylepšenie Cechových bojov 2021 - Prečo nie je v záznamoch oznam o "narušení", keď prebehol útok na označenú provinciu?

Záznam o "narušení" je nové vylepšenie, ktoré zobrazuje informáciu o hráčovi vo vašom cechu, ktorý uskutočnil útok na "ignorovanú" provinciu.

Čo sa týka záznamu o "narušení", toto sa zobrazí iba členom daného cechu a iba pri prvom útoku jednotlivého člena cechu v daný deň na provinciu, ktorá bola "narušená". Ďalšie útoky v priebehu dňa na rovnakú provinciu nevytvoria nové záznamy. Avšak ďalší útok na ďalší deň (na tú istú provinciu) opäť vytvorí nový záznam o narušení.
Výber jazyka