Článok

Splnil som všetky požiadavky na dokončenie úlohy, ale stále nie je splnená!

Uistite sa, prosím, že ste si Zadanie úlohy prečítali Starostlivo. Veľa úloh vyžaduje naplnenie zadanie špecifické spôsobom. Ako Napríklad:


  • Získaj provinciu so svojou armádou. To znamaná, že Pokiaľ provinciu získate pomocou vyjednávania, nebude jej dobytie do úlohy započítané! Avšak, ak kurzorom nabehnete na symbol "?", Môžete sa dozvedieť o alternatívnom riešení! Rovnako ako niektoré úlohy vyžadujú získanie oblastí iba dobytím, niektoré vyžadujú ich získanie len pomocou vyjednávania.
  • Získaj oblasť v provincii východne od inej provincie. V tomto type úlohy je potrebné sa uistiť, že ste naozaj v požadovanej provincii. Úlohy odkazujúce na takéto nepreskúmané provincie nezabudnite pred bojom o oblasť poslať svojich prieskumníkov na východ!