Úlohy

Úlohy

Naspäť

Podmienkou pre splnenie úlohy je vyskúmať technológiu, ale ja ešte nechcem postúpiť do ďalšej doby!

Niektoré úlohy môžu pre splnenie vyžadovať výskum technológie. Postupovať naprieč dobami je jedným z množstva špeciálnych aspektov Forge of Empires a urobiť rozhodnutie posunúť sa do ďalšej doby, hoci sa na to  ešte úplne necítite, je jedným z rozhodnutí, ktoré od hráčov v úlohách čas od času vyžadujeme. Avšak voľba, či postup vo výskume za splnenie úlohy za to stojí, je vždy na samotnom hráčovi.