Úlohy

Úlohy

Úlohy

Nechtiac som postúpil/a do ďalšej doby, môžem sa nejako vrátiť späť?

Tak ako v skutočnom svete, keď sa dosiahol prelomový objav vo výskume a začala sa tým nová éra, nie je možné sa vrátiť späť.