Tovary, Technológie a Hra

Tovary, Technológie a Hra

Tovary, Technológie a Hra

Ako sa počítajú a aplikujú bonusy pre moje útočiace a obranné jednotky?

Existujú štyri bonusy, ktoré môžu Vaše jednotky využiť:

  • Útočný bonus pre Vašu útočnou armádu. Tento bonus poskytne Vašej armáde vyšší bonus pri útoku na iných hráčov, v bojoch o provincie, v cechových vojnách, a cechové expedíciu.
  • Obranný bonus pre Vašu útočnou armádu. Tento bonus poskytne Vašej armáde vyšší bonus do obrany pri útoku na iných hráčov, v bojoch o provincie, v cechových vojnách, a cechové expedíciu! Čím vyššia je táto hodnota, tým menšie budú straty života Vašich jednotiek v boji.
  • Útočný bonus pre Vašu obrannú armádu. Tento bonus bude mať za následok, že jednotky brániace Vaše mesto budú spôsobovať nepriateľovi väčšiu škodu!
  • Obranný bonus pre Vašu obrannú armádu. Tento bonus bude mať za následok, že jednotky brániace Vaše mesto budú mať vyššiu hodnotu obrany proti nepriateľovi.

Tieto bonusy Vám môžu byť poskytnuté veľkolepými budovami rovnako ako špeciálnymi budovami či predmetmi navýšenia. Niektoré veľkolepé budovy môžu mať vplyv iba na Vašu obrannú armádu (napr. Daelský hrad), zatiaľ čo ostatné majú vplyv iba na Vašu útočnú armádu (napr. Diova socha)! Majte na pamäti, že tieto bonusy sú vždy percentuálne, čo znamená, že takýto bonus bude pripočítaný k základnému útoku Vašich jednotiek.

Pre príklad si vezmime lukostrelca s útokom 15 a 20 obranou, tiež máme k dispozícii útočný bonus 20% a obranný bonus 30% pre útočnou armádu. Nápadne iného hráča, ktorého jednotka má 20 útok a 30 obranu a na to 4% bonus k obrane mesta.

Po uplatnení bonusov náš lukostrelca bojuje s útokom 18 a obranou 26. Nepriateľská jednotka stále bojuje so silou 20, ale s obranou 31. Napriek tomu, že máme vyšší bonus, naša jednotka s najväčšou pravdepodobnosťou tento stret stále prehrá.