Tovary, Technológie a Hra

Tovary, Technológie a Hra

Tovary, Technológie a Hra

Ako je to s tovarom po dosiahnutí Modernej éry? Čo je to rafinovaný tovar?

Po dosiahnutí Modernej éry rozlišujeme dva typy tovarov: rafinované a nerafinované tovary. Od doby Zajtrajška je to ešte tovar dvakrát rafinovaný.

Nerafinovaný tovar sa vyrába v skladoch za mince a zásoby.

K výrobe rafinovaného tovaru je potrebné, okrem mincí a zásob, tiež určité množstvo nerafinované tovaru. Výroba je podporovaná už existujúcimi náleziskom surovín na mape. K výrobe dvakrát rafinovaného tovaru je potrebný tovar rafinovaný jedenkrát.