Pravidlá hry, Problémy s inými hráčmi

Pravidlá hry, Problémy s inými hráčmi

Naspäť

Iný hráč ma uráža alebo obťažuje. Čo môžem spraviť?

Ak Vás iný hráč uráža alebo nejako obťažuje a chceli by ste ho nahlásiť hernej podpore, aby to skontrolovala, kliknite prosím na portrét dotyčného hráča v systéme správ alebo na jeho prezývku v okne chatu a použite možnosť "Hlásenie":

Naša herná podpora potom Vaše nahlásenie preverí. Kvôli ochrane súkromia však neobdržíte žiadnu informáciu alebo potvrdenie o výsledku šetrenia.