Händelser

Händelser

Tillbaka

Varför fick jag inte nyhetsbrevet om Evenemanget?

Om du inte fått ett nyhetsbrev om ett Evenemang kan det bero på ett par olika saker. Tyvärr kan vi inte skicka ett nytt. Vi kan inte heller manuellt dela ut eventuell Evenemangsvaluta om du saknar nyhetsbrevet. Men om du hittar mailet kan du fortfarande hämta din belöning.


Din epostadress är inte bekräftad

Om du inte bekräftat din epostaress i vårt system får du inte några nyhetsbrev från oss. Du kan verifiera din epostadress via inställningsmenyn i spelet. Detta gäller även konton som är kopplade itll Facebook och har en autogenererad epostadress, samt gästkonton.


Du har nyligen ändrat din epostadress

Om du nyligen ändrat din epostadress är det möjligt att nyhetsbrevet skickats till din gamla address. Se därför om du kan hitta mejlet i din gamla inkorg.


Du har avslutat din nyhestbrevsprenumeration

Om du avslutat din prenumeration på nyhetsbrev från Forge of Empires, får du inga nyhetsbrev, i enlighet med dina kontaktpreferenser.


Mailet fastnade i ditt spamfilter

Det är möjligt att nyhetsbrevet markerats som spam, och därför hamnat i ditt spamfilter istället för i din inkorg. Se om du hittar det där. I vissa sällsynta fall har nyhetsbrevet blockerats helt och därför inte levererats alls.


Din inkorg är full och du kan inte ta emot fler mail

De flesta epostleverantörer har en övre gräns för storleken på din inkorg. Om du nått denna gräns är det möjligt att du inte längre kan ta emot fler mail. Kontrollera att du har tillräckligt med plats i din inkorg.


Ditt epost-konto kan ha inaktiverats

Om du inte loggat in på ditt epostkonto med jämna mellanrum kan du ha inaktiverats av din epostleverantör. Om så är fallet är det inte möjligt att få nyhetsbrevet.