Kulturella bosättningar

Kulturella bosättningar

Tillbaka

Mina Kulturvaror verkar ha försvunnit!

När du låser upp ett framsteg i din bosättning med diamanter, baseras kostnaden på hur många varor du redan har av de som krävs. Det betyder att även varorna du har kommer att användas när du använder diamanter (detta gäller alla kulturella bosättningar, som t.ex. Vikingarna eller Feodala Japan).
För att göra det lite tydligare, i detta exempel (Vikingar), utan yxor är kostnaden 105 diamanter.
Med 5 yxor, är kostnaden minskad till 80 diamanter:

I det här fallet, att använda de 80 diamanter för att skaffa diplomati och de 5 yxor som saknas, kommer minska yxorna till 0, eftersom de bara hjälpte till att minska den totala kostnaden för diamanterna.