Stad

Mitt folk är olyckligt. Vad bör jag göra?

Bygg fler kulturbyggnader och dekorationer – de ökar lyckonivån i din stad.