นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

ทำไมถึงไม่สามารถเริ่มการตั้งนิคมใหม่ได้?

หลังจากการละทิ้งนิคม คุณจะต้องรอ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นนิคมใหม่ได้

คุณจะเสียความคืบหน้าทั้งหมดของคุณ แต่คุณยังคงได้รับรางวัลต่างๆที่คุณทำได้ หลังจากนั้นคุณจะสามารถเลือกเล่นนิคมแห่งใหม่ได้

การละทิ้งนิคมทางวัฒนธรรม

เลือกภาษา