นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

มีสินค้าที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาขั้นต่อไปแล้ว แต่เกมส์ยังต้องการให้ใช้เพชร!

นอกจากสินค้าต่างๆแล้ว นิคมของคุณยังต้องใช้ระดับของแต้มการทูตที่กำหนดเพื่อปลดล็อคการพัฒนา แต้มการทูตนั้นจะได้รับจากสิ่งปลูกสร้างทางการทูต เช่นหินรูน (ไวกิ้ง) และ โคมหินโทโร่ (ญี่ปุ่นยุคศักดินา) หากคุณมีแต้มการทูตไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้เพชรเพื่อข้ามความต้องการนั้นและสามารถปลดล็อคได้ในทันที ไม่เช่นนั้นก็ต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างทางการทูตเพิ่ม


ไวกิ้ง -
สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก
ญี่ปุ่นยุคศักดินา -
สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก
อียิปต์โบราณ -
สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก
อินเดียแดง -
สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก
จักรวรรดิโมกุล - สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก
พอลินีเซีย - สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก

ไวกิ้ง - สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่
ญี่ปุ่นยุคศักดินา - สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่
อียิปต์โบราณ - 
สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก
อินเดียแดง - 
สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก
จักรวรรดิโมกุล - สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่
พอลินีเซีย - สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่
เลือกภาษา