เพชร แพ็คเกจ และชุดสินค้า

เพชร แพ็คเกจ และชุดสินค้า

กลับไป

ทำไมเพชรในบัญชีของฉันหายไปหมดในเวิลด์ B ด้วยเมื่อฉันซื้อบางสิ่งบนเวิลด์ A

เพชรนั้นเป็นค่ากลางซึ่งใช้ได้จากทุกเวิลด์ การซื้อเพชรบนหนึ่งเวิลด์สามารถใช้จากอีกเวิลด์ได้เช่นกัน 

เลือกภาษา