เพิ่งเริ่มเล่นเกม?

เพิ่งเริ่มเล่นเกม?

กลับไป

อะไรคือเทคโนโลยีและฉันจะปลดล็อคมันได้อย่างไร

การวิจัยเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งที่สุดของ Forge of Empires ด้วยคะแนน Forge คุณสามารถค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้และเมื่อคุณปลดล็อคมันด้วยสินค้าต่างๆ คุณจะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ รวมถึงคุณอาจจะได้ตัวขยายเมืองด้วย:
เลือกภาษา