ยุคต่างๆของ Forge of Empires

ยุคต่างๆของ Forge of Empires

กลับไป

ยุคอวกาศ: เครื่องพยุงชีพคืออะไรและใช้งานอย่างไร?

เครื่องพยุงชีพคือทรัพยากรอย่างหนึ่งในยุคอวกาศ ทรัพยากรใหม่นี้เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้โคโลนีของคุณดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องพยุงชีพมี 3 ระดับ ได้แก่ แดง, ส้ม และเขียว ถ้าเป็นสีแดง การผลิตของคุณจะมีค่าใช้จ่ายสูง และคุณจะต้องใช้เหรียญและของใช้จำเป็นมากขึ้นในการผลิตสินค้า ถ้าเป็นสีส้ม คุณจะได้รับส่วนลด 50%  และถ้าเป็นสีเขียว คุณจะได้รับส่วนลดสูงสุด 75% ในการสร้างเครื่องพยุงชีพ คุณจำเป็นต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างเครื่องพยุงชีพในโคโลนีของคุณ