การทำสิ่งต่างๆกับผู้เล่นอื่น

การทำสิ่งต่างๆกับผู้เล่นอื่น

กลับไป

ฉันจะปล้นเมืองผู้เล่นอื่นได้กี่ครั้งต่อวัน?

คุณสามารถโจมตีผู้เล่นได้วันละครั้งต่อวัน เมื่อคุณเอาชนะการป้องกันของเค้าได้คุณจะมีเวลา 24 ชั่วโมงในการปล้นสิ่งก่อสร้างที่คุณต้องการ และคุณจะต้องรออีก 24 ชั่วโมงจึงจะปล้นได้อีกครั้งตามที่แจ้งบนตัวนนับถอยหลัง