1. Základní tipy

1. Základní tipy

Zpět

Braňte své město

Jako král města máte povinnost chránit svůj lid. Mnoho nepřátel se pokusí do vašeho města proniknout a někteří pravděpodobně nakonec uspějí.

Není však důvod k panice! Ztráta vojenských jednotek nebo surovin není v God Kings ničím neobvyklým. Znovu se postavíte na nohy a své impérium rychle obnovíte. Vycvičíte ještě více vojenských jednotek a nikdo se vám neodváží postavit do cesty.

Jak tohoto cíle dosáhnout
Chcete-li odolat nepřátelským útokům, bude potřeba vycvičit dostatečně silnou armádu. Zároveň opevnění vašeho města přinutí útočníka, část své armády využít pro obléhací jednotky, chce-li prorazit vaši obranu. Pokud tak útočník neučiní, poškodí vám jen vaše opevnění.

Chcete-li ještě více zvýšit sílu vašich vojenských jednotek, dokončete co nejdříve v Chrámu války jednotlivé božské síly, které nejen vylepší vaše vojenské jednotky, ale také přidají další posílení do bojů.

Udržujte své suroviny v bezpečí
Je-li vaše město napadeno a vy bitvu prohrajete, část vašich surovin získá nepřítel. Nezapomeňte proto rozvítej patřičné síly v Chrámu ochrany a zajistěte si tak co nejvíce vašich surovin vždy v bezpečí. Tyto chráněné suroviny budou klíčové pro obnovu vašeho města, vyléčení zraněných vojáků a pro vaši pomstu!

Nezapomeňte na štít
Chcete-li mít jistotu bezpečí, udržujte váš štít co nejčastěji zapnutý. Stojí to však spoustu energie a brání vám to v útoku na ostatní hráče (stále však můžete zabíjet na mapě bestie či se zapojit k nájezdům proti odpadlíkům) .