5. Sojusz

5. Sojusz

Wróć

Terytorium sojuszu

 Zajmowanie Terytorium

Sojusz może zająć terytorium poprzez zbudowanie Cytadeli na mapie. Aby było to możliwe, sojusz musi najpierw zbadać odpowiednie technologie. Można to uczynić w "Sojusznicy" -> "Badanie" -> Terytorium":

Kiedy tylko badanie Cytadeli zostanie zakończone, przywódca lub jeden z doradców może umieścić miejsce budowy Cytadeli na mapie, poprzez menu "Sojusznicy" -> "Terytorium". Teren otaczający Cytadelę zostaje w ten sposób zajęty, a sojusznicy mogą wysłać marsze budowlane by wspomóc tworzenie Cytadeli. Im wyższa klasa jednostek w marszach tym więcej punktów wytrzymałości mogą one dostarczyć.

Tylko jeden Strażnik może wspierać budowę, więc wybierzcie jednego z najlepszych dostępnych w sojuszu. Wysokopoziomowy Strażnik z rozwiniętą ewolucją może istotnie skrócić czas budowy.


Umieszczanie Bogatych Budynków z Zasobami

Gdy budowa Cytadeli zostanie ukończona, sojusz może umieścić w obszarze terytorium budynek  z zasobami. Podobnie jak Cytadela, budynki te także muszą zostać zbadane.  istnieją następujące Bogate Budynki z Zasobami: 

- Bogaty Młyn
- Bogata Kopalnia Gliny
- Bogata Kopalnia Złota

Terytorium może zawierać tylko jeden Bogaty Budynek z Zasobami w danym momencie, zatem sojusz musi postanowić czego najbardziej potrzebuje w danym momencie. Po umieszczeniu na mapie, musi on zostać zbudowany, podobnie jak Cytadela.


 Zbieranie z Bogatych Budynków z Zasobami

Po zbudowaniu, wszyscy członkowie sojuszu mogą wysłać jednostki i Strażników, by splądrować zasoby z budynku. 

Uwaga: Wyłącznie członkowie sojuszu mogą zbierać zasoby z Bogatych Budynków z Zasobami.

Gdy budynek zostanie całkowicie oczyszczony z surowców, zostanie on zamknięty i rozpocznie się regeneracja zasobów. Po jej zakończeniu, budynek będzie ponownie gotów na zbieranie zasobów.


Premie Globalne i Terytorialne

Miasta sojuszników ulokowane w granicach terytorium uzyskują Globalne i Terytorialne Premie z Cytadeli oraz Bogatych Budynków z Zasobami. Miasta znajdujące się poza terytorium otrzymują tylko Premie Globalne.