5. Sojusz

5. Sojusz

Wróć

Nieaktywność przywódcy

Co się stanie, jeżeli przywódca mojego sojuszu będzie nieaktywny?

Jeżeli przywódca jest nieaktywny, ranga przywódcy zostanie automatycznie przekazana aktywnemu Graczowi o najwyższej randze z największą siłą.

Nieaktywność, dla potrzeb przekazania przywództwa, jest zdefiniowana w następujący sposób:

  • 6 dni nieaktywności, jeżeli pałac przywódcy ma poziom niższy niż 6.
  • 32 dni nieaktywności, jeżeli pałac przywódcy ma poziom równy 6 lub wyższy.

Sojusz nie musi wykonywać żadnej specjalnej akcji aby przekazanie przywództwa miało miejsce.


Przykład:

Przywódca, którego pałac jest na poziomie 15 był nieaktywny przez 32 dni. Przekazanie nastąpi wkrótce.
Są dwa Gracze z rangą doradcy, oraz czterej gracze z rangą starszyzny. Pozostali członkowie są żołnierzami.
Przywództwo zostanie przekazane Graczowi o najwyższej randze. Ponieważ jest dwóch Graczy o randze doradcy, gra wybierze tego, którego siła jest większa.