Slutspil

Slutspil

Tilbage

Kan Den Sidste Kamp finde sted i fredstid?

Fredstiden vil gøre at alle byer ikke kan angribes, selv om disse tilhører alliancen der har aktiveret Den sidste Kamp.

MEN


  • Hvis der er en alliance der har påbegyndt Den Sidste Kamp, men ikke er færdig endnu, bliver den tilbageværende tid justeret, så den fortsætter efter fredstiden. 
  • Hvis der er alliancer der har kvalificeret sig til slutspillet, men ikke begyndt den endnu, bliver den automatiske påbegyndelse tid justeret efter fredstiden. 
Vælg sprog