1. Λογαριασμός

1. Λογαριασμός

Πίσω

Μπορώ να μεταφέρω το λογαριασμό μου σε κάποιον άλλον;

Η μεταφορά ενός λογαριασμού σε ένα άλλο παίχτη δεν είναι δυνατή τις περισσότερες φορές για λόγους απορρήτου. Ένας λογαριασμός μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση της ομάδας υποστήριξης και μόνο αν δεν έχουμε καθόλου αμφιβολίες για το απόρρητο. Τη στιγμή που θα θελήσετε να μεταφέρετε τον λογαριασμό σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης  για να αποφασίσουμε αν μπορεί να γίνει μια εξαίρεση. Λάβετε υπόψιν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται δεκτό. Οι μεταφορές λογαριασμών χωρίς άδεια μπορεί να οδηγήσουν σε κυρώσεις του λογαριασμού.