2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Δε μπορώ να κατακτήσω τρίτη πόλη. Γιατί;

Για να μπορέσετε να κατακτήσετε μία πόλη, πρέπει να έχετε ένα ελεύθερο επίπεδο πολιτισμού. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο πολιτισμού, τόσο περισσότερες πόλεις μπορείτε να έχετε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκτήσετε πόντους πολιτισμού ώστε να αυξήσετε το επίπεδο πολιτισμού, π.χ. με τις γιορτές πόλης ή με την απόκτηση πόντων πολιτισμού ή επιπέδων πολιτισμού στις εκδηλώσεις.