Συμμαχίες

Συμμαχίες

Πίσω

Ο ιδρυτής της συμμαχίας μας είναι ανενεργός για αρκετές μέρες και δε θα επιστρέψει. Τι θα συμβεί όταν ο λογαριασμός του διαγραφεί;

Όταν δεν υπάρχει πια ιδρυτής και ο λογαριασμός του διαγραφεί, τα ιδρυτικά δικαιώματα θα δοθούν σε ένα μέλος με την ιδιότητα του αρχηγού.
Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας με αρχηγικά δικαιώματα, θα δοθούν στον αρχηγό με το μικρότερο αριθμό ID (δηλαδή με την παλαιότερη ημερομηνία εγγραφής).
Αν δεν υπάρχουν αρχηγοί, θα δοθούν στο μέλος με τα περισσότερα δικαιώματα (διαχειριστής φόρουμ κλπ) και το μικρότερο αριθμό ID. 
Αν δεν υπάρχει κανείς με κάποιο δικαίωμα, θα δοθούν στον παίκτη με το μικρότερο ID της συμμαχίας.

Επιλογή γλώσσας