4. Συμμαχίες

4. Συμμαχίες

Πίσω

Πως μπορώ να ενταχτώ σε μια συμμαχία;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο συμμαχίας και να βρείτε μία κατάλληλη συμμαχία στην περιοχή σας ή να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη από την κατάταξη συμμαχιών.

Μπορεί να υπάρχουν 3 καταστάσεις στις συμμαχίες: Ανοιχτή, με αίτηση και κλειστή.

Στις ανοιχτές συμμαχίες μπορείτε να ενταχθείτε άμεσα. Αν είναι επιλεγμένη η λειτουργία της αίτησης, τότε πρέπει πρώτα να κάνετε αίτηση στη συμμαχία και να ζητήσετε να συμμετάσχετε. Συνιστούμε να στέλνετε αιτήσεις με περισσότερες πληροφορίες για να έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να σας δεχτούν στη συμμαχία. Οι κλειστές συμμαχίες δε δέχονται νέα μέλη επί του παρόντος, παρολ' αυτά μπορείτε να προσπαθήσετε να έρθετε σε επαφή με την ηγεσία.