7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

7. Κανόνες και αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες

Πίσω

Θέλω να προσφέρω βοήθεια σε άλλους παίκτες και να τους προστατέψω, αλλά θα πρέπει να μου δίνουν χρυσό για να το κάνω. Επιτρέπεται αυτό;

Δεν επιτρέπεται να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλους ή να τους εκβιάζετε με αντάλλαγμα χρυσό ή οτιδήποτε έχει χρηματική αξία. 

Στο πλαίσιο του παιχνιδιού πάντα, οι "απειλές" και οι "εκβιασμοί" πρέπει να περιορίζονται σε αντικείμενα του παιχνιδιού όπως ύλες, μονάδες, ξόρκια κλπ.
Οι Premium λειτουργίες δεν μπορούν να διαπραγματευτούν με αυτόν τον τρόπο.