2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Πως λαμβάνω πόντους έρευνας

Μπορείτε να λάβετε πόντους έρευνας με το να αναβαθμίζετε την Ακαδημία. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της Ακαδημίας σας, τόσο περισσότερες τεχνολογίες μπορείτε να ερευνήσετε. Για κάθε επίπεδο της Ακαδημίας θα λάβετε 4 πόντους έρευνας. Όσο υψηλότερο το επίπεδο, τόσο πιο γρήγορη και η εκμάθηση της έρευνας.


Μπορείτε να αναιρέσετε μια έρευνας με ένα πόντο πολιτισμού, τους οποίους μπορείτε να τους αποκτήσετε στην Αγορά. Οι πόντοι έρευνας που επιστρέφονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά σε νέες έρευνες.