2. Spillmekanikk

2. Spillmekanikk

2. Spillmekanikk

Hvordan kan jeg endre bynavn?

Dobbelklikk på bynavnet som er sentrert oppe på skjermen. Så skriver du inn ditt nye bynavn. Noen spesielle tegn kan ikke brukes.

Om du ønsker å endre navnet via mobil applikasjonen, så åpner du by informasjon fanen og endrer navnet på byen derfra.